Category: Disseny gràfic

02
febr.

Un aspirant a futur músic necessita tenir marca personal?

Ara que està tan de moda la necessitat de crear i tenir marca personal, si volgués ser músic em pregunto, necessito crear la meva pròpia marca personal com més aviat millor? Doncs no és d’obligat compliment ni d’immediatesa, però diferenciar-se dels altres sempre serà positiu des d’un bon principi i serà de gran ajuda més endavant en la teva futura activitat professional. Una marca no és més que una identitat, és el que perceben els altres de tu. La pots crear de forma voluntària i planificada mitjançant diferents accions i tècniques o de forma involuntària, només sent tu mateix, per mitjà de la qualitat del teu treball o de la teva exclusivitat o de la teva originalitat. Al final ve a ser un compendi de les dues formes.

En el cas del futur músic, com a gran part del seu treball toca a les emocions, aquestes són la forma més directa de deixar marca, deixar empremta, ser diferent i ser autèntic. Serà molt important la música que interpreti, com ho fa, com la presenta i com es presenta ell mateix a l’escenari. No estic parlant de promoció sinó d’un procés que requereix conèixer-se un mateix, saber qui ets o pretén ser, a què vol aspirar a ser i saber molt bé què vol transmetre amb la seva música.

En els concursos de música, i concretament el Concurs Instrumental Sant Anastasi (https://www.facebook.com/concursantanastasi), he estat testimoni de que ja s’aprecien projectes emergents de marca personal en certs participants. La manera d’aparèixer a l’escenari, la seva forma de saludar el públic, la seva estètica en el vestir, la manera de portar l’instrument fins a la seva posició, la forma de preparar-se i relaxar-se abans de tocar, la gestualitat a l’hora d’interpretar, la seguretat per transmetre i tocar fibra en les emocions del jurat i del públic assistent, el tocar de memòria o amb partitura i finalment les maneres educades d’acomiadar-se. A part de la música, és clar, cada petit detall compta i suma per a un veredicte favorable, fins i tot per intèrprets molt joves. La música, cal viure-la i sentir-la. I en participar en concursos de música, es guanyen taules, es controla la por escènica, i es creix en experiència. Que soni la música, llavors.

Pere Schell
Branding del Concurs Instrumental Sant Anastasi / Lleida
Artfinalista en disseny gràfic de Schell / Disseny Integral
Serveis globals i coordinats de disseny i comunicació gràfica

02
febr.

¿Un aspirante a futuro músico necesita tener marca personal?

Ahora que está tan de moda la necesidad de crear y tener marca personal, si quisiera ser músico me pregunto, ¿necesito crear mi propia marca personal cuanto antes? Pues no es de obligado cumplimiento ni de inmediatez, pero diferenciarte de los demás siempre será positivo desde un buen principio y será de gran ayuda más adelante en tu futura actividad profesional. Una marca no es más que una identidad, es lo que perciben los demás de ti. La puedes crear de forma voluntaria y planificada mediante diferentes acciones y técnicas o de forma involuntaria, sólo siendo tu mismo, por medio de la calidad de tu trabajo o de tu exclusividad o de tu originalidad. Al final viene a ser un compendio de las dos formas.

En el caso del futuro músico, como gran parte de su trabajo toca a las emociones, éstas son la forma más directa de dejar marca, dejar huella, ser diferente y ser auténtico. Será muy importante la música que interprete, como lo hace, cómo la presenta y como se presenta él mismo en el escenario. No estoy hablando de promoción sino de un proceso que requiere conocerse a uno mismo, saber quién eres y o pretende ser, a qué quiere aspirar a ser y saber muy bien qué quiere transmitir con su música.

En los concursos de música, y concretament el Concurs Instrumental Sant Anastasi (https://www.facebook.com/concursantanastasi), he sido testigo de que ya se aprecian proyectos emergentes de marca personal en ciertos participantes. La manera de aparecer al escenario, su forma de saludar al público, su estética en el vestir, la manera de llevar el instrumento hasta su posición, la forma de prepararse y relajarse antes de tocar, la gestualidad a la hora de interpretar, la seguridad para transmitir y tocar fibra en las emociones del jurado y del público asistente, el tocar de memoria o con partitura y finalmente las maneras educadas de despedirse. Aparte de la música, por supuesto, cada pequeño detalle cuenta y suma para un veredicto favorable, incluso para intérpretes muy jóvenes. La música, hay que vivirla y sentirla. Y al participar en concursos de música, se ganan tablas, se controla el miedo escénico, y se crece en experiencia. Que suene la música, entonces.

Pere Schell
Branding del Concurs Instrumental Sant Anastasi / Lleida
Artefinalista en diseño gráfico de Schell / Disseny Integral
Servicios globales y coordinados de diseño y comunicación gráfica

12
març

Packaging i fruita fresca

El terme packaging és un anglicisme, com molts dins del món del disseny, per anomenar l’embalatge o l’envàs d’un producte i representa la tècnica per desenvolupar-lo inserint en ell la publicitat de la companyia.

En el nostre cas del packaging per a fruita fresca, l’envàs ha de tenir una doble funció; la de guardar o embalar el producte fresc i perible, i la d’atraure al públic per mitjà de la seva imatge tot deixant a la vista el producte. Aquestes dues funcions han d’estar sempre unides per donar els resultats esperats. Les seves dimensions i característiques materials i constructives estan relacionades directament amb el tipus i varietat de fruita, el seu calibre, la seva conservació, la paletització i el destí final de la seva distribució que determinarà si ha de ser de cartró o de fusta així com la qualitat del material i l’impressió del mateix.

Com que el destí final de les caixes de fruita fresca són els lineals de les grans i petites superfícies, el packaging és una tècnica fonamental per a l’atracció i la diferenciació del producte. En general, els comerços són fidels a una o unes marques determinades per raons comercials i la imatge de l’envàs ha de facilitar trobar de nou el producte quan ja s’ha comprat amb anterioritat. En funció del tipus de prestatges dels lineals, fins i tot, es subministra a granel i es prescindeix de l’envàs, el que comporta una manipulació suplementària de la fruita que seria millor evitar. Per això, un bon envàs ha d’explotar totes les seves possibilitats d’exposició del producte de cara al consumidor.

En el linial, el públic ha de recordar el producte per tornar-lo a trobar i comprar en una altra ocasió i ho farà mitjançant la marca; un nom, a ser possible curt, que el client o productor identifica i associa per donar-li valor al seu producte. Les marques són com les persones, tenen un nom, un caràcter propi, una personalitat definida i una identitat diferencial. I també tenen un cos propi. El packaging és el cos de les marques; el packaging estructural s’encarrega de definir la forma de l’envàs i el packaging comunicacional defineix la identitat visual d’una marca aplicada a l’envàs.

En el món de l’alimentació de la fruita fresca, com crear una marca i com presentar-la a l’envàs segueix el principi de que sigui gran, fàcil de recordar, forta, a ser possible llegible en totes les seves cares visibles, i associada a uns colors o imatges concretes. No hem d’oblidar que les marques fortes saben millor. Moltes marques busquen crear una taca de color als prestatges dels comerços quan s’exposen. Com en general no és el nostre cas, si que es busca crear taca de color o imatge gran en la paletització de les caixes, que és com es presenta el producte en les grans centrals de distribució. Fins i tot, quan el disseny o la imatge ho permet, s’intenta recercar la continuïtat del motiu de fons entre caixes apilades.

Algunes centrals hortofrutícoles utilitzen una sola marca per a tots els seus productes i d’altres, a més a més de la marca unificada, tenen marques específiques i diferenciades per a un tipus o varietat concret de fruita en funció del mercat al que van destinats. Algunes utilitzen temporalment caixes estàndard abans de fer la inversió d’una marca pròpia. S’utilitzen també quan correspon, marques d’acompanyament com són “5 al dia” o “Producció integrada” per promocionar el consum saludable de fruites i hortalisses o per remarcar una innovadora tècnica de producció fructícola al camp. Totes són generadores de valor afegit per al producte que es pretén comercialitzar.

Com que el consumidor també està molt sensibilitzat i conscienciat amb l’ecologia i el medi ambient, el packaging considera actualment fonamental tenir present no només el tipus de material de fabricació dels envasos sinó també el procés d’impressió i el reciclatge final de l’envàs una vegada finalitzada la seva funció. El cartró ondulat s’imprimeix amb la tècnica flexogràfica o masterflex, mitjançant tintes a l’aigua sense dissolvents. La flexografia actual permet impressions de tintes planes en general de dos, tres, quatre i cinc colors, fins i tot amb trames, una mica gruixudes, per simular quadricromies però no amb la qualitat, rapidesa i acabat envernissat com ho aconsegueix el sistema masterflex.

Les últimes tecnologies d’impressió, encunyament i muntatge del cartró ondulat per a la fabricació de caixes de fruita, juntament amb els diferents models d’encunyament disponibles, normals, tipus francès, de torre, bushel, de guarda baixera, d’un o dos nivells de fruita, etc… ofereixen grans possibilitats per transformar una simple caixa de fruita en un potent venedor de valor i de marca per al món de la fruita fresca.

Al web www.schell.es i al blog http://pereschell.blogspot.com hi trobareu una mostra il·lustrativa i variada de diferents clients.

Pere Schell
Artfinalista en disseny gràfic de Schell / Disseny Integral
Serveis globals i coordinats de disseny i comunicació gràfica

10
març

El Naming, l’art de donar nom a les coses

Molts inventors de noms, és a dir, especialistes en la creació i recerca de noms per a les marques que practiquen la tècnica del Naming “paraula anglesa que traduïda vol dir anomenant” o Naiming, paraula inventada i que m’agrada més a mi, afirmen que tenir una marca poderosa és un element fonamental per al seu èxit en els mercats actuals, cada vegada més difícils, complicats i competitius. Però també remarquen a continuació que una gran marca no serveix de rés si no està recolzada per un gran producte o servei.

Crear el nom correcte per a un nou producte, servei o empresa, el que denominen identitat verbal d’una marca, no només ha d’aconseguir que sigui lingüísticament apropiat, diferenciant-se de la seva competència, si no també ha d’estar legalment disponible per a ser registrat, cosa cada vegada més difícil actualment. Tampoc hem d’oblidar la disponibilitat del nom que estem creant amb el domini a Internet, ja que la localització per als principals buscadors ha de ser fàcil i intuïtiva. No descuidem, abans que ho faci un altre per nosaltres i ens costi desprès molt car, el registre de les diferents extensions necessàries en funció del futur àmbit del producte, servei o empresa, és a dir, local, nacional o internacional.

A l’hora d’escollir un nom per una marca, se sol recomanar; que sigui breu i curt per a ser fàcilment retingut a la memòria; que sigui eufònic, és a dir, que requereixi poc temps a pronunciar-lo; que sigui fàcilment pronunciable; que sigui pregnant, característica que permeti memoritzar-lo en la ment de les persones; que sigui suggestiu, ja que a més a més d’obvi en relació al producte o servei, ha de suggerir quelcom relacionat a la qüestió psicològica i emotiva del ser humà; que sigui creatiu, ja que li donarà al nom una personalitat pròpia; i que sigui legal, assegurant-nos de que no existeixi ja.

Donar nom a les coses no és una tasca fàcil, encara que moltes vegades, quan veus el resultat final, te n’adones que de la simplicitat sorgeix la definició més encertada. Desprès, és clar, una vegada tenim el nom de la marca, cal dur a terme la creació gràfica d’aquesta que és una altra i important qüestió.

Aquí us exposo alguns dels nostres exemples més significatius que podreu veure al web www.schell.es i al blog http://pereschell.blogspot.com

OpenNatur
Nom d’una empresa de solucions agrobiològiques, que ofereix productes i serveis per a la lluita contra les plagues dels cultius mitjançant tècniques agrobiològiques, no tòxiques i agressives amb la naturalesa, és a dir, obertes a la natura. El logomarca vol remarcar la diferenciació dels dos vocables que el conformen i s’engloba de tres elements simbòlics: la fulla, l’aigua i la terra. Marca i dominis d’internet registrats. www.opennatur.com

Okya
Nom d’un fabricant i majorista de mobles de cuines de disseny. El nom s’ha composat amb quatre lletres mitjançant l’associació de consonants poc freqüents com la K i la Y i vocals fortes com la O i la A per formar una paraula bisil·làbica de sonoritat forta, amb personalitat. El logomarca s’ha composat amb tipografia Times que li dona l’estil que marca tendència que caracteritza el producte que comercialitzat l’empresa i el punt final li atorga la força al conjunt com una conclusió. Marca i domini d’Internet registrats. www.okya.es

AvantAgro
Nom d’una empresa de desenvolupament de trampes i assajos oficials en el control biològic de les plagues. El nom compost de dos vocables pretén suggerir que és una empresa en la posició més avançada i innovadora en el control natural de les plagues agrícoles. El logomarca és bicolor per diferenciar els dos vocables, la tipografia cursiva simbolitza una constant investigació de nous productes i tractaments, i les dues inicials “A” sense el pal horitzontal estan en consonància amb l’excel·lència de l’avantguarda de l’empresa i l’equilibri dels seus productes amb la naturalesa. Marca i dominis d’Internet registrats. www.avantagro.com

CecaFrut
Marca d’una trampa per a la captura de la mosca de la fruita, anomenada científicament, Ceratitis capitata, nom de la que agafem les primeres síl·labes ajuntant-les amb l’abreviatura “frut” de fruita. La tipografia del logomarca de color verd vol representar el recorregut de les galeries que deixen les larves de la mosca de la fruita als fruits. Marca registrada. www.opennatur.com

Norabit i Nopicot
Dues d’una sèrie de vàries marques de productes repel·lents naturals, encara que no nocius ni letals, contra animals perniciosos per als cultius agrícoles. En aquest cas, contra rosegadors i aus. Els noms s’han conjugat amb dues paraules molt representatives de l’objectiu perseguit pels productes: el no en primer terme, que simbolitza la repulsió i el nom a continuació de l’animal a repel·lir, en alguns casos en anglès, castellà o abreviatures, paraules totes molt conegudes per la majoria. Logomarques composades amb tipografia Myriad cursiva de color vermell, simbolitzant el prohibit; el NO en majúscula per donar-li més importància sobre la resta de la paraula i constituït com un icona que està sempre vigilant per repel·lir l’animal en qüestió, tot en minúscules. Marques registrades. www.avantagro.com

Pere Schell
Artfinalista en disseny gràfic de Schell / Disseny Integral
Serveis globals i coordinats de disseny i comunicació gràfica