Tag: naiming

10
març

El Naming, l’art de donar nom a les coses

Molts inventors de noms, és a dir, especialistes en la creació i recerca de noms per a les marques que practiquen la tècnica del Naming “paraula anglesa que traduïda vol dir anomenant” o Naiming, paraula inventada i que m’agrada més a mi, afirmen que tenir una marca poderosa és un element fonamental per al seu èxit en els mercats actuals, cada vegada més difícils, complicats i competitius. Però també remarquen a continuació que una gran marca no serveix de rés si no està recolzada per un gran producte o servei.

Crear el nom correcte per a un nou producte, servei o empresa, el que denominen identitat verbal d’una marca, no només ha d’aconseguir que sigui lingüísticament apropiat, diferenciant-se de la seva competència, si no també ha d’estar legalment disponible per a ser registrat, cosa cada vegada més difícil actualment. Tampoc hem d’oblidar la disponibilitat del nom que estem creant amb el domini a Internet, ja que la localització per als principals buscadors ha de ser fàcil i intuïtiva. No descuidem, abans que ho faci un altre per nosaltres i ens costi desprès molt car, el registre de les diferents extensions necessàries en funció del futur àmbit del producte, servei o empresa, és a dir, local, nacional o internacional.

A l’hora d’escollir un nom per una marca, se sol recomanar; que sigui breu i curt per a ser fàcilment retingut a la memòria; que sigui eufònic, és a dir, que requereixi poc temps a pronunciar-lo; que sigui fàcilment pronunciable; que sigui pregnant, característica que permeti memoritzar-lo en la ment de les persones; que sigui suggestiu, ja que a més a més d’obvi en relació al producte o servei, ha de suggerir quelcom relacionat a la qüestió psicològica i emotiva del ser humà; que sigui creatiu, ja que li donarà al nom una personalitat pròpia; i que sigui legal, assegurant-nos de que no existeixi ja.

Donar nom a les coses no és una tasca fàcil, encara que moltes vegades, quan veus el resultat final, te n’adones que de la simplicitat sorgeix la definició més encertada. Desprès, és clar, una vegada tenim el nom de la marca, cal dur a terme la creació gràfica d’aquesta que és una altra i important qüestió.

Aquí us exposo alguns dels nostres exemples més significatius que podreu veure al web www.schell.es i al blog http://pereschell.blogspot.com

OpenNatur
Nom d’una empresa de solucions agrobiològiques, que ofereix productes i serveis per a la lluita contra les plagues dels cultius mitjançant tècniques agrobiològiques, no tòxiques i agressives amb la naturalesa, és a dir, obertes a la natura. El logomarca vol remarcar la diferenciació dels dos vocables que el conformen i s’engloba de tres elements simbòlics: la fulla, l’aigua i la terra. Marca i dominis d’internet registrats. www.opennatur.com

Okya
Nom d’un fabricant i majorista de mobles de cuines de disseny. El nom s’ha composat amb quatre lletres mitjançant l’associació de consonants poc freqüents com la K i la Y i vocals fortes com la O i la A per formar una paraula bisil·làbica de sonoritat forta, amb personalitat. El logomarca s’ha composat amb tipografia Times que li dona l’estil que marca tendència que caracteritza el producte que comercialitzat l’empresa i el punt final li atorga la força al conjunt com una conclusió. Marca i domini d’Internet registrats. www.okya.es

AvantAgro
Nom d’una empresa de desenvolupament de trampes i assajos oficials en el control biològic de les plagues. El nom compost de dos vocables pretén suggerir que és una empresa en la posició més avançada i innovadora en el control natural de les plagues agrícoles. El logomarca és bicolor per diferenciar els dos vocables, la tipografia cursiva simbolitza una constant investigació de nous productes i tractaments, i les dues inicials “A” sense el pal horitzontal estan en consonància amb l’excel·lència de l’avantguarda de l’empresa i l’equilibri dels seus productes amb la naturalesa. Marca i dominis d’Internet registrats. www.avantagro.com

CecaFrut
Marca d’una trampa per a la captura de la mosca de la fruita, anomenada científicament, Ceratitis capitata, nom de la que agafem les primeres síl·labes ajuntant-les amb l’abreviatura “frut” de fruita. La tipografia del logomarca de color verd vol representar el recorregut de les galeries que deixen les larves de la mosca de la fruita als fruits. Marca registrada. www.opennatur.com

Norabit i Nopicot
Dues d’una sèrie de vàries marques de productes repel·lents naturals, encara que no nocius ni letals, contra animals perniciosos per als cultius agrícoles. En aquest cas, contra rosegadors i aus. Els noms s’han conjugat amb dues paraules molt representatives de l’objectiu perseguit pels productes: el no en primer terme, que simbolitza la repulsió i el nom a continuació de l’animal a repel·lir, en alguns casos en anglès, castellà o abreviatures, paraules totes molt conegudes per la majoria. Logomarques composades amb tipografia Myriad cursiva de color vermell, simbolitzant el prohibit; el NO en majúscula per donar-li més importància sobre la resta de la paraula i constituït com un icona que està sempre vigilant per repel·lir l’animal en qüestió, tot en minúscules. Marques registrades. www.avantagro.com

Pere Schell
Artfinalista en disseny gràfic de Schell / Disseny Integral
Serveis globals i coordinats de disseny i comunicació gràfica

Empleneu les vostres dades, la vostra consulta i ens posarem en contacte el més aviat possible per telèfon. Gràcies.